2000_Como_Lombardy_IT

Lombardija

Opis

Lombardija je smještena u sjevernoj Italiji, a 43 % njezine površine obuhvaćeno je planinama te 13 % njezine populacije živi u tim područjima.

Ujedno je 12 % svih regionalnih poduzeća planinsko: to su uglavnom mikropoduzeća i obuhvaćaju građevinski, metalurški sektor te sektor nekretnina (50 %), trgovinu i obrte (23 %) i turizam (12 %).

Dosad je Lombardija razvila nekoliko strategija i fondova financiranjem intervencija u 23 planinske zajednice te je radila na razvoju talijanske „Nacionalne strategije unutarnjih područja” u planinskim područjima. Sudjeluje i u prekograničnim i međunarodnim programima kao što su Interreg Italija–Švicarska, Interreg za alpski prostor, Interreg za jadransku i jonsku regiju te je jedan od promotora regije Strategije EUSALP.

Preuzimanja

Lombardy mountain
Lombardy mountain
Lombardy mountain

Priče kohezije

Savjeti za pristupanje sredstvima kohezijske politike

Lokalni partner

Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste

Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste naš je regionalni partner u Lombardiji. Želite saznati više o teritorijalnoj koheziji u Lombardiji? Obratite nam se: ERSAF-Comunicazione@ersaf.lombardia.it; daniela.masotti@ersaf.lombardia.it