2000_Como_Lombardy_IT

Lombardija

Opis

Dežela Lombardija se nahaja na severu Italije. 43 % površine pokrivajo gore. Na teh območjih živi 13 % njenega prebivalstva.

Tudi 12 % vseh regionalnih podjetij je gorskih: večinoma so to mikropodjetja, ki zajemajo gradbeni, nepremičninski in metalurški sektor (50 %), trgovino in obrt (23 %) ter turizem (12 %).

Doslej je Lombardija razvila več strategij in oblikovala več skladov s financiranjem intervencij v 23 gorskih skupnostih in si prizadevala za razvoj italijanske ‘Nacionalne strategije za notranja območja’ na teh gorskih območjih. Sodeluje tudi v čezmejnih in nadnacionalnih programih, kot so Interreg Italija-Švica, Interreg Alpski prostor, Interreg Jadransko-jonski, in je ena od regij, ki spodbujajo strategijo EUSALP.

Prenosi

Lombardy mountain
Lombardy mountain
Lombardy mountain

Zgodbe, povezane z evropsko kohezijsko politiko

Zgodbe, povezane z evropsko kohezijsko politiko

3 Videos

Nasveti za dostop do evropskih kohezijskih sredstev

Lokalni partner

Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste

Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste je naš regionalni partner v Lombardiji. Želite izvedeti več o teritorialni koheziji v Lombardiji? Stopite z nami v stik: ERSAF-Comunicazione@ersaf.lombardia.it; daniela.masotti@ersaf.lombardia.it.