Kaj je Montana174?

Montana174 je obsežna komunikacijska kampanja, ki je zasnovana tako, da vas, državljane in deležnike, ki živite na evropskih gorskih območjih, vodi skozi številne priložnosti, ki jih ponuja evropska kohezijska politika, in vam nudi orodja za uspešno uporabo teh sredstev na gorskih območjih.

Zakaj Montana174?

Gore pokrivajo skoraj 29 % površine držav EU-27 in 13 % njenega prebivalstva.

Gorske regije se občutno razlikujejo od vseh drugih območij, tako v smislu prednosti kot izzivov. Zato je Evropska unija sklenila, da se »posebna pozornost nameni […] gorskim regijam« (174. člen Pogodbe o delovanju Evropske unije) s financiranjem posebnih projektov in programov na gorskih območjih.

Kohezijska politika je evropska politika, ki s sodelovanjem regionalnih organov omogoča ponovno uravnoteženje ozemeljskih neenakosti in spodbujanje regionalnega razvoja. Vendar se državljani v gorah in akterji prepogosto ne zavedajo, kaj kohezijska politika podpira na gorskih območjih.

mountain

Ali veste, kako kohezijska politika vpliva na vaše vsakdanje življenje? Ste pripravljeni izkoristiti te priložnosti za zagon lastne zamisli, projekta ali pobude v svoji gorski regiji?

Potem si oglejte to spletno stran in se poučite o:

  • konkretnih primerih, kako in kje evropska kohezijska politika vpliva na vaše vsakdanje življenje v gorah;
  • tem, kako lahko evropska kohezijska politika podpre vaš projekt in gorsko skupnost.

Pomagamo vam, da pridobite ustrezne veščine in znanja, da boste lahko izkoristili ta sredstva v svoji gorski regiji!

Več o projektu Montana174

Odkrijte projekt Montana174 in aktivnosti v naši brošuri!
Ste novinar? Iščete združene informacije o projektu Montana174? Ali želite razširiti novico o naši kampanji ozaveščanja? Poiščite kratko predstavitev projekta in napredka ter naš logotip v gradivu za medije!