2000_train-6354741_1920

Mobilnost

Opis

Gorska območja sodijo med evropska območja z najvišjo stopnjo uporabe avtomobilov. V Alpah npr. vsak dan 600.000 ljudi prečka državno mejo in odhaja na delo v tujino. Na teh območjih je odvisnost od osebnih avtomobilov in cest tradicionalno visoka, medtem ko so druge oblike mobilnosti šibkeje zastopane. To je posledica več ovir, kot so visoki stroški infrastrukture, daljše razdalje z manj prebivalci in pomanjkanje javnega prevoza.

Prenosi